VERWERKINGSREGISTER
 
Contactgegevens:
 
Bedrijfsnaam: Jouw Energie in Balans, Abdijberg 63, 4707MZ Roosendaal, e-mailadres: reservering@jouwenergieinbalans.nl, telefoonnummer: 06 43758344
Hoofdverantwoordelijke: N.J.M.M van Popering-Holtslag, e-mailadres: reservering@jouwenergieinbalans.nl, telefoonnummer: 0643758344
Operationeel verantwoordelijke: P.J.G. van Popering, e-mailadres: pascal@uniquetextures.nl, telefoonnummer: 06 40816287
Functionaris van de Gegevensverwerking: GEEN
 
Verwerkingsactiviteiten van reguliere persoonsgegevens:
 
Categorie persoonsgegeven(s): Naam, adres, woonplaatse-mailadres, telefoonnummer, gezondheid ten behoeve van het bron- en contactonderzoek van de Geestelijke Gezondheidszorg Dienst (GGD) op last van het Kabinet
Categorie betrokkenen: Klanten
Grondslag voor de verwerking: Wettelijke plicht
Doel verwerking: Registratie ten behoeve van het bron- en contactonderzoek van de Geestelijke Gezondheidszorg Dienst (GGD) op last van het Kabinet
Zelf verwerken: Ja  
Waar bevindt zich de verwerker? Binnen de EU of in een land met voldoende juridische waarborgen 
EU Verwerkersovereenkomst? Niet van toepassing/Niet nodig 
Bewaartermijn: 14 dagen
Veiligheidsmaatregelen: Toegangsbeperking/voorafgaande autorisatie 
 
Verwerkingsactiviteiten van bijzondere persoonsgegevens:  
 
Categorie persoonsgegeven(s): Gezondheid/medische gegevens 
Categorie betrokkenen: Klanten
Grondslag voor de verwerking: Wettelijke plicht 
Doel verwerking: Wettelijke plicht
Zelf verwerken: Ja  
Waar bevindt zich de verwerker? Niet van toepassing
EU Verwerkersovereenkomst? Niet van toepassing/niet nodig
Bewaartermijn: 14 dagen
Veiligheidsmaatregelen: Toegangsbeperkingen/voorafgaande authorisatie 
 
 
 
 
Datum aanmaken register: 03 maart 2021
Updates: